Diagnoza psychologiczna osób dorosłych

Oferujemy kompleksową diagnozę psychologiczną różnicową i kierunkową w obszarach:

  • zaburzeń osobowości,
  • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
  • ADHD.
Kiedy się zgłosić

Diagnoza różnicowa

Jeśli we współpracy z psychiatrą lub psychoterapeutą napotykasz na trudności w wyborze odpowiednich metod leczenia lub nawracające, trudne do pokonania przekonania czy zachowania, psychologiczna diagnoza różnicowa może stanowić punkt wyjścia do dalszej pracy.

Proces diagnostyczny jest planowany indywidualnie, w zależności od doświadczanych trudności i rozpoczyna się od wizyty wstępnej, podczas której omawiane są bieżące i przeszłe problemy oraz określane są dalsze spotkania.

Diagnoza obejmuje dokładny wywiad psychologiczny, wykorzystanie odpowiednich testów i narzędzi psychologicznych oraz pogłębienie niektórych z omawianych tematów. W procesie przydatny może być kontakt z bliskimi (rodziną, partnerami, przyjaciółmi) pacjenta, a także specjalistami (psychiatra, psychoterapeuta), z którymi dana osoba współpracuje. Wszelkie aktywności podejmowane są za zgodą i wcześniejszym omówieniem ich z osobą diagnozowaną.

Koszta mogą różnić się w zależności od ilości spotkań. Cena obejmuje spotkania z psychologiem, analizę wyników narzędzi oraz sporządzenie dokładnej opinii psychologicznej.

Koszt diagnozy różnicowej:

Wizyta wstępna: 300 zł/ 1,5 godz.

Wizyty kolejne: 220 zł/ 1 godz.

Psycholog młodzieżowy Szczecin

Diagnoza spektrum autyzmu

Jeśli jesteś osobą dorosłą i podejrzewasz u siebie zaburzenie ze spektrum autyzmu, możesz skorzystać z diagnozy w naszym Centrum. Diagnoza może wspierać proces diagnozy psychiatrycznej lub stanowić wsparcie procesu psychoterapii.

Diagnoza spektrum autyzmu wymaga kilku spotkań z psychologiem oraz przeprowadzenia badania z wykorzystaniem testów i kwestionariuszy psychologicznych. Diagnozę wspiera również kontakt z rodziną i bliskimi osoby badanej oraz innymi specjalistami (psychiatra, psycholog), z którymi ta osoba współpracuje. Wszystkie podejmowane czynności odbywają się za zgodą i wcześniejszym omówieniem z pacjentem lub pacjentką.

Koszt diagnozy uzależniony jest od ilości spotkań z psychologiem.

Wizyta wstępna: 300 zł / 1,5 godz.

Wizyty kolejne: 220 zł/ 1 godz.

Diagnoza ADHD

Diagnoza składa się z trzech spotkań. Podczas pierwszego z nich przeprowadzany jest wywiad psychologiczny. Jego celem jest zebranie informacji o Twoim funkcjonowaniu obecnie oraz w dzieciństwie. Psycholog będzie chciał zapoznać się również z Twoją historią leczenia, współwystępującymi chorobami i zaburzeniami. Jeśli nie pamiętasz swojego dzieciństwa, warto zebrać informacje np. ze świadectw szkolnych, dzienniczka ucznia, od rodziców lub opiekunów i innych bliskich Ci osób.

Podczas drugiego spotkania przeprowadzany jest kwestionariusz DIVA-5.  Kwestionariusz ten ma na celu określenie występujących objawów ADHD u osób dorosłych. W razie wątpliwości możesz korzystać w tym czasie ze wsparcia psycholożki.

Ostatnie spotkanie to omówienie diagnozy psychologicznej opartej na wywiadzie i wynikach kwestionariusza DIVA-5. Podczas tego spotkania przekazana Ci będzie również opinia dla Ciebie lub Twojego lekarza psychiatry.

Koszt całości to 850 zł (możliwość płatności w ratach)

Aleksandra Janac - psycholożka

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego w specjalności psychologia kliniczna.
Doświadczenie zdobywałam na stażach w SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie. Pracowałam w organizacjach pozarządowych oraz w służbach mundurowych, udzielając wsparcia psychologicznego i opiniując na potrzeby lekarzy psychiatrów, komisji lekarskich i w procesach rekrutacyjnych do służb mundurowych.
W Centrum zajmuję się diagnozą psychologiczną oraz prowadzę spotkania psychoedukacyjne dla osób z  ADHD i warsztaty ADHD dla dorosłych.