Skip to main content

Dialogi o potrzebie granic

Czym są, jak je rozpoznawać i wyznaczać

Trudno nadać granicom jedną definicję, gdyż dla każdego człowieka mogą znaczyć co innego i znajdować się w innym miejscu. Warto jednak eksplorować ten temat, gdyż bez wątpienia każdy z nas je posiada.

Zapraszamy do naszego dialogu o granicach. Mamy nadzieję, że zachęci do refleksji nad własnymi granicami, do sprawdzania gdzie one się znajdują, do ich wyznaczania i dbania o nie.

Poniżej fragment książki Agnieszki Stein i Małgorzaty Stańczyk „Zbudujmy sobie wioskę”:

"

„Kiedy przyjmiemy, że każdy człowiek ma granice, dostrzegamy też, że ludzie dotykają wzajemnie swoich granic. To już nie jest sytuacja, w której widzimy granice jednej osoby i drugiego człowieka, który tych granic nie szanuje. Obiektywne stwierdzenie, czyje granice są bardziej naruszone albo kto miałby się dostosować, jest wtedy trudniejsze. Każda z osób zaangażowanych w tę sytuację widzi ją z innej perspektywy. Kiedy mówię do dorosłej osoby: „Naruszasz moje granice”, to jest bardzo duża szansa, że ona powie: „Nie, to ty naruszasz moje”."