Marta Smolińska

psycholożka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia certyfikowanego

Jestem absolwentką Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie na kierunku psychologia (specjalność psychologia kliniczna i seksuologia). Obecnie jestem w trakcie certyfikowanego szkolenia na psychoterapeutęnurcie  poznawczo -behawioralnym. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyłam szkolenia z zakresu pracy z dorosłymi i dziećmi z zaburzeniami zachowania oraz Zespołem Aspergera/spektrum autyzmu. Swoją wiedzę aktualizuje na kursach i szkoleniach. Pracuję pod regularną superwizją certyfikowanych superwizorów PTTPB. 

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży po 15 r.ż. Prowadzę terapię zarówno w gabinecie jak i on-line. 

Doświadczenie zdobywałam podczas stażu w SPS ZOZ „Zdroje” na oddziale Psychiatrycznym Dziennym oraz oddziale Opiekuńczo-Leczniczym. Podczas wieloletniej współpracy z korporacjami zarządzałam zespołami, rekrutowałam i udzielałam wsparcia psychologicznego pracownikom i ich rodzinom. Prowadziłam szkolenia motywacyjne oraz integracyjne. Pracowałam w klubach sportowych, prowadząc szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem, motywacji oraz w zakresie indywidualnego poradnictwa psychologicznego. Będąc psychologiem szkolnym pracowałam z trudną młodzieżą w formie rozmów indywidualnych oraz warsztatów, również dla nauczycieli. Obecnie pracuję w placówkach terapeutycznych prowadząc psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym dla dorosłych i młodzieży. 

W swojej pracy pomagam między innymi osobom zmagającym się z depresją, lękiem, znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, niskim poczuciem własnej wartości. Wspieram także osoby, które chcą poprawić jakość swojego życia oraz zdecydowane lepiej poznać siebie i swoje potrzeby. 

Zarezerwuj wizytę
u naszego specjalisty

Umów się na wizytę

Pracuję z wykorzystaniem następującej metody:

Terapia
poznawczo-behawioralna