Terapia EMDR

EMDR (z ang. Eye Movement Desensitization and Reprocesing ) – terapia odwrażliwiania i przetwarzania za pomocą ruchów gałek ocznych – jest rekomendowaną przez WHO – Światową Organizację Zdrowia oraz Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne oraz Międzynarodową Organizację Stresu Traumatycznego terapią wykorzystywaną w leczeniu stresu pourazowego.

EMDR łączy w sobie wiele podejść psychoterapeutycznych, ale nie wymaga szczegółowego opisu wydarzenia traumatycznego. W tej metodzie skupiamy się na wspomnieniu doświadczenia trudnego lub doświadczenia traumatycznego, które stało się wspomnieniem trudnym lub traumatycznym i przyczyniło się do powstawania zaburzenia lub dolegliwości.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna Szczecin
Psycholog młodzieżowy Szczecin

EMDR w swoim podejściu uwzględnia również aspekt neurofizjologiczny

W trakcie naszego życia jesteśmy w stanie samodzielnie poradzić sobie z większością bolesnych  doświadczeń i/lub trudnych wydarzeń. Czasami jednak pewne wydarzenie jest tak silnym przeżyciem pod względem emocjonalnym i/lub fizycznym, że pamięć o nim zostaje „zamrożona”. Nasz mózg nie jest  w stanie przetworzyć tego doświadczenia, a emocje z nim związane zostają zablokowane. Te zablokowane emocje mogą  uaktywniać się niespodziewanie pod wpływem neutralnych bodźców (np. zapachu czy dźwięku). Mimo upływu lat przywołanie danego wydarzenia wciąż związane jest  z silnymi emocjami i stresem. Z tego powodu doświadczenie to nie jest jedynie wspomnieniem, lecz na nowo przeżywanym zdarzeniem.

Informacje, które docierają do mózgu powinny być przetwarzane w taki sposób, aby rozwiązanie było to dla nas adaptacyjne i  nie powodowało cierpienia. W trakcie naszego życia z powodu np. silnych sytuacji stresowych, sytuacji zagrażających, trudnych,  które pojawiają się nagle i na które nie jesteśmy przygotowani nasza reakcja może być nieadekwatnie intensywna. Zbyt duża ilość emocji czy negatywnych myśli może świadczyć o tym, że proces przetwarzania został zablokowany. Terapia EMDR dzięki bilateralnej stymulacji wspiera mózg w procesie przetwarzania trudnego doświadczenia.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna Szczecin

Terapia EMDR to terapia ustrukturyzowana i oparta na badaniach naukowych

Terapeuta EMDR w swojej pracy posługuje się przebadanymi naukowo protokołami, które są przygotowane do pracy z określonym problemem osoby zgłaszającej się na terapię. Ogromne znaczenie ma również zrozumienie dlaczego dany problem występuje. Dlatego oprócz wykorzystania protokołów terapeuta stara się zrozumieć skąd się biorą problematyczne myśli, emocje i reakcje i jaka pełnią funkcję.

Terapię EMDR można  wykorzystać do pracy z dorosłymi i z dziećmi. Jest ona rekomendowana nie tylko dla osób, u których zdiagnozowano zespół stresu pourazowego. Jest to rodzaj terapii, który zaleca się u osób doświadczających cierpienia z powodu min.:

  • depresji,
  • zaburzeń nastroju,
  • zaburzeń lękowych,
  • życiowych kryzysów,
  • bolesnych wspomnień,
  • trudności w radzeniu sobie ze stresem i trudnymi emocjami.

Umów się na konsultację z naszym specjalistą

Jeżeli czujesz, że potrzebujesz pomocy, nie zwlekaj, skontaktuj się z nami. Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjny, a zatem nasz terapeuta pomoże ci określić jakiego rodzaju pomocy potrzebujesz i określi wstępny plan oddziaływań.

Umów się na wizytę
Terapia dla dzieci i młodzieży Szczecin

Terapeuci pracujący w tym nurcie:

Psycholog Szczecin Monika Pietrasz
Monika
Pietrasz
Poznaj mnie lepiej

Najczęściej zadawane pytania

Czy potrzebuję pomocy psychologa?

Z pomocy psychologa warto skorzystać, gdy obecna sytuacja jest na tyle trudna, że niemożliwe jest samodzielne znalezienie rozwiązania bądź problemy emocjonalne utrudniają normalne funkcjonowanie. Warto się wówczas zgłosić na konsultację do jednego z naszych specjalistów, który pomoże określić czy Państwa sytuacja wymaga wsparcia psychologicznego czy też psychoterapii.

Kiedy udać się do psychologa a kiedy do psychoterapeuty?

Psycholog jest osobą wyspecjalizowaną w diagnozie, udzielaniu wsparcia psychologicznego oraz prowadzenia psychoedukacji. Psychoterapeuta to osoba, która ukończyła dodatkowe kilkuletnie szkolenie z zakresu prowadzenia terapii, a zatem jest wyspecjalizowana w leczeniu zaburzeń psychicznych.

Czy psychoterapia działa?

Psychoterapia to najczęściej stosowana metoda leczenia zaburzeń psychicznych. Może być jedyną formą pracy nad problemami pacjenta albo stanowić uzupełnienie leczenia farmakologicznego. Jej skuteczność została udowodniona wieloma badaniami (jedne z badań wskazują, iż 80% osób objętych psychoterapią czuło się i funkcjonowało lepiej, niż niejedna osoba, która nigdy nie korzystała z psychoterapii), dlatego lekarze często kierują swoich pacjentów na terapię poznawczo-behawioralną. Badania wskazały, że psychoterapia jest też skuteczniejsza niż efekt placebo. Efekt placebo oznacza oddziaływanie takich czynników, które nie dotyczą technik terapeutycznych, jak wsparcie, nastawienie, doradzanie. Nie są specyficzne jedynie dla psychoterapii i obecne mogą być również w rozmowie z przyjacielem. Najskuteczniejsza jest jednak prawdziwa psychoterapia, na której skuteczność wpływa nie tylko efekt placebo, lecz również techniki psychoterapeutyczne.

Jak przygotować się na pierwsze spotkanie?

Decyzja o podjęciu terapii jest najczęściej ważnym momentem w życiu, a zatem może budzić niepokój i stres. Warto zadbać o to, żeby przyjść na miejsce chwilę wcześniej i przez kilka minut zebrać na spokojnie myśli. Nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Jeżeli posiadają Państwo dokumentację związaną z wcześniejszym leczeniem bądź skierowanie od psychiatry prosimy zabrać je ze sobą.

Co jeśli nie wiem, który rodzaj terapii bądź, który terapeuta byłby dla mnie najodpowiedniejszy?

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji psychologicznej. Dokonamy wszelkich starań, by wysłuchać jaki jest Państwa problem i dobrać odpowiedni rodzaj oddziaływań.

Jak przebiega terapia?

Podczas pierwszych spotkań terapeuta uważnie słucha i zbiera informacje dotyczące Państwa problemu, planując przy tym dalsze oddziaływania. A zatem można powiedzieć, że początek terapii (pierwsze kilka spotkań) ma charakter diagnostyczny a jego efektem jest wyznaczenie celów terapeutycznych. Terapeuta jest mocno zaangażowany w ten proces i na bieżąco daje informację zwrotną, jednocześnie wprowadzając oddziaływania nastawione na jak najszybsze rozwiązanie problemu. Dalszy etap terapii skupia się na wprowadzeniu przez pacjenta zmian wynikających z celów terapeutycznych. Ostatni etap to podsumowanie terapii i planowanie działań w celu zapobiegania nawrotom.

Jak często odbywają się spotkania?

Spotkania odbywają się najczęściej raz w tygodniu. W sytuacji, gdy nie jest to możliwe bądź specyfika terapii dyktuje inaczej (np. w leczeniu PTSD, OCD), częstotliwość spotkań ustala się indywidualnie z terapeutą.

Jak długo trwa sesja?

Standardowo czas sesji wynosi 50 min. choć może się on różnić w zależności od rodzaju terapii. Szczegóły dotyczące czasu trwania sesji znajdziecie Państwo w naszym cenniku.

Ile trwa terapia?

Z założenia jest to terapia ograniczona w czasie, czyli terapeuta myśli o tym, aby to była terapia możliwie krótka w odniesieniu do efektów, które chcielibyśmy uzyskać określając cele terapeutyczne. Możemy zatem mówić o czasie od kilku do kilkudziesięciu sesji. Określenie tego czasu w przybliżeniu określa się już na początku procesu terapeutycznego przy aktywnym udziale pacjenta.

Czy jako rodzic/ opiekun powinnam/ powinienem przyjść na sesję z nastolatkiem?

Tak. W przypadku terapii dzieci i młodzieży pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji rodzicielskiej, umożliwia to poznanie problemu od strony rodzica. Jeżeli Państwa dziecko nie ukończyło 15 r.ż. na pierwsze spotkanie zapraszamy wyłącznie rodziców, terapia dziecka rozpocznie się od drugiego spotkania. Zalecamy, aby młodzież od 15 r.ż. pojawiła się z rodzicem na pierwszym spotkaniu.

Czy w Centrum przestrzegamy zasady bezpieczeństwa związane z covid-19?

W naszym Centrum dokładamy wszelkich starań aby nasi pacjenci czuli się bezpiecznie.  Przestrzegamy wszystkich zaleceń, które są konieczne do zachowania maksimum bezpieczeństwa podczas obecności na terenie naszej placówki

Zarezerwuj wizytę
u naszego specjalisty

Umów się na wizytę