Terapia systemowa

Kluczowym pojęciem w tym podejściu terapeutycznym jest: system – czyli rzecz złożona z elementów, które wspólnie stanowią spójną całość (np. jednostka, rodzina, małżeństwo).  System jest całością, która rządzi się pewnymi wyjątkowymi regułami; to nowa jakość, a nie jedynie prosta suma elementów składowych. Zadaniem terapeuty systemowego jest zgłębienie sieci wzajemnych oddziaływań w których funkcjonuje klient oraz poszerzenie jego spojrzenia na samego siebie w tych relacjach.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna Szczecin

Terapia systemowa porusza się na linii czasu, obejmuje swoją uwagą zarówno przeszłość, teraźniejszość, jak i przyszłość klienta.

Proces terapeutyczny jest skoncentrowany na zmianie. Ogniskuje się wokół rozwiązań i siły klienta, a nie na problemie. Terapia systemowa nie opiera się na eksplorowaniu deficytów, patologii czy zaburzeń, ponieważ możemy dokonać zmian jedynie w oparciu o swoje mocne strony, a nie na gruncie tego czego nie mamy. Nie oznacza to jednak, że terapeuta pomija problemy klienta. Szanuje on i akceptuje klienta oraz jego pojmowanie problemu, ale proponuje nowe, różne od dotychczasowego jego postrzeganie.

Terapeuta systemowy pokazuje klientowi alternatywne sposoby myślenia i zachowania (często przy pomocy metafor lub przedstawiając przestrzennie relacje elementów systemu klienta), co sprzyja odkrywaniu rozwiązań takich, które są bardziej użyteczne niż dotychczasowe. Dlatego nadrzędnym celem terapii systemowej jest ukazanie klientowi jego siły, zasobów, nowych obszarów rozwiązań i tego, że to klient posiada własny wpływ na swoje problemy.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna Szczecin
Psycholog młodzieżowy Szczecin

Poszukując źródeł siły klienta podczas terapii, terapeuta systemowy szczególnie:

  • zwraca uwagę na więzi klienta z systemem rodzinnym (pracuje z genogramem rodziny),
  • pomaga zrozumieć funkcję objawu jako informację usprawniającą proces rozwiązania problemu,
  • uczy umiejętności spostrzegania pozytywnej strony zdarzeń poprzez dekonstrukcję problemowej historii,
  • zachęca do nadawania nowych znaczeń własnym odczuciom i zachowaniom,
  • motywuje do eksperymentowania z nowymi sposobami myślenia i aktywnością własną klienta,
  • pobudza u klienta poczucie odpowiedzialności i sprawstwa.

Terapia systemowa, niekiedy utożsamiana z terapią rodzinną, ma zastosowanie nie tylko na tym polu.

Jest z powodzeniem stosowana w terapii indywidualnej, terapii par czy grupowej. Jej skuteczność jest również znana w takich obszarach oddziaływań psychoterapeutycznych jak: terapia chorych psychicznie, chorych przewlekle, pacjentów z objawami psychosomatycznymi, z zaburzeniami jedzenia (bulimia, anoreksja), stanami lękowymi, uzależnieniem, osób w żałobie czy kryzysie życiowym.

Psycholog dziecięcy Szczecin

Umów się na konsultację z naszym specjalistą

Jeżeli czujesz, że potrzebujesz pomocy, nie zwlekaj, skontaktuj się z nami. Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjny, a zatem nasz terapeuta pomoże ci określić jakiego rodzaju pomocy potrzebujesz i określi wstępny plan oddziaływań.

Umów się na wizytę

Terapeuci pracujący w tym nurcie:

Anna Balcer Psycholog Szczecin
Anna
Balcer
Poznaj mnie lepiej
Agnieszka Szablewska Pedagog Szczecin
Agnieszka
Szablewska
Poznaj mnie lepiej
Psycholog Szczecin Monika Pietrasz
Monika
Pietrasz
Poznaj mnie lepiej

Najczęściej zadawane pytania

Czy potrzebuję pomocy psychologa?

Z pomocy psychologa warto skorzystać, gdy obecna sytuacja jest na tyle trudna, że niemożliwe jest samodzielne znalezienie rozwiązania bądź problemy emocjonalne utrudniają normalne funkcjonowanie. Warto się wówczas zgłosić na konsultację do jednego z naszych specjalistów, który pomoże określić czy Państwa sytuacja wymaga wsparcia psychologicznego czy też psychoterapii.

Kiedy udać się do psychologa a kiedy do psychoterapeuty?

Psycholog jest osobą wyspecjalizowaną w diagnozie, udzielaniu wsparcia psychologicznego oraz prowadzenia psychoedukacji. Psychoterapeuta to osoba, która ukończyła dodatkowe kilkuletnie szkolenie z zakresu prowadzenia terapii, a zatem jest wyspecjalizowana w leczeniu zaburzeń psychicznych.

Czy psychoterapia działa?

Psychoterapia to najczęściej stosowana metoda leczenia zaburzeń psychicznych. Może być jedyną formą pracy nad problemami pacjenta albo stanowić uzupełnienie leczenia farmakologicznego. Jej skuteczność została udowodniona wieloma badaniami (jedne z badań wskazują, iż 80% osób objętych psychoterapią czuło się i funkcjonowało lepiej, niż niejedna osoba, która nigdy nie korzystała z psychoterapii), dlatego lekarze często kierują swoich pacjentów na terapię poznawczo-behawioralną. Badania wskazały, że psychoterapia jest też skuteczniejsza niż efekt placebo. Efekt placebo oznacza oddziaływanie takich czynników, które nie dotyczą technik terapeutycznych, jak wsparcie, nastawienie, doradzanie. Nie są specyficzne jedynie dla psychoterapii i obecne mogą być również w rozmowie z przyjacielem. Najskuteczniejsza jest jednak prawdziwa psychoterapia, na której skuteczność wpływa nie tylko efekt placebo, lecz również techniki psychoterapeutyczne.

Jak przygotować się na pierwsze spotkanie?

Decyzja o podjęciu terapii jest najczęściej ważnym momentem w życiu, a zatem może budzić niepokój i stres. Warto zadbać o to, żeby przyjść na miejsce chwilę wcześniej i przez kilka minut zebrać na spokojnie myśli. Nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Jeżeli posiadają Państwo dokumentację związaną z wcześniejszym leczeniem bądź skierowanie od psychiatry prosimy zabrać je ze sobą.

Co jeśli nie wiem, który rodzaj terapii bądź, który terapeuta byłby dla mnie najodpowiedniejszy?

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji psychologicznej. Dokonamy wszelkich starań, by wysłuchać jaki jest Państwa problem i dobrać odpowiedni rodzaj oddziaływań.

Jak przebiega terapia?

Podczas pierwszych spotkań terapeuta uważnie słucha i zbiera informacje dotyczące Państwa problemu, planując przy tym dalsze oddziaływania. A zatem można powiedzieć, że początek terapii (pierwsze kilka spotkań) ma charakter diagnostyczny a jego efektem jest wyznaczenie celów terapeutycznych. Terapeuta jest mocno zaangażowany w ten proces i na bieżąco daje informację zwrotną, jednocześnie wprowadzając oddziaływania nastawione na jak najszybsze rozwiązanie problemu. Dalszy etap terapii skupia się na wprowadzeniu przez pacjenta zmian wynikających z celów terapeutycznych. Ostatni etap to podsumowanie terapii i planowanie działań w celu zapobiegania nawrotom.

Jak często odbywają się spotkania?

Spotkania odbywają się najczęściej raz w tygodniu. W sytuacji, gdy nie jest to możliwe bądź specyfika terapii dyktuje inaczej (np. w leczeniu PTSD, OCD), częstotliwość spotkań ustala się indywidualnie z terapeutą.

Jak długo trwa sesja?

Standardowo czas sesji wynosi 50 min. choć może się on różnić w zależności od rodzaju terapii. Szczegóły dotyczące czasu trwania sesji znajdziecie Państwo w naszym cenniku.

Ile trwa terapia?

Z założenia jest to terapia ograniczona w czasie, czyli terapeuta myśli o tym, aby to była terapia możliwie krótka w odniesieniu do efektów, które chcielibyśmy uzyskać określając cele terapeutyczne. Możemy zatem mówić o czasie od kilku do kilkudziesięciu sesji. Określenie tego czasu w przybliżeniu określa się już na początku procesu terapeutycznego przy aktywnym udziale pacjenta.

Czy jako rodzic/ opiekun powinnam/ powinienem przyjść na sesję z nastolatkiem?

Tak. W przypadku terapii dzieci i młodzieży pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji rodzicielskiej, umożliwia to poznanie problemu od strony rodzica. Jeżeli Państwa dziecko nie ukończyło 15 r.ż. na pierwsze spotkanie zapraszamy wyłącznie rodziców, terapia dziecka rozpocznie się od drugiego spotkania. Zalecamy, aby młodzież od 15 r.ż. pojawiła się z rodzicem na pierwszym spotkaniu.

Czy w Centrum przestrzegamy zasady bezpieczeństwa związane z covid-19?

W naszym Centrum dokładamy wszelkich starań aby nasi pacjenci czuli się bezpiecznie.  Przestrzegamy wszystkich zaleceń, które są konieczne do zachowania maksimum bezpieczeństwa podczas obecności na terenie naszej placówki

Zarezerwuj wizytę
u naszego specjalisty

Umów się na wizytę