Kaja Dwulat

psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka w trakcie szkolenia

Jestem psycholożką, psychoterapeutką poznawczo-behawioralną (certyfikat 382), superwizorką CBT w trakcie szkolenia. Pracuję z młodzieżą oraz osobami dorosłymi.
Lubię poznawać najnowsze poszukiwania i osiągnięcia w dziedzinie psychoterapii. Uczestniczę w wielu szkoleniach specjalistycznych oraz konferencjach, zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Korzystam regularnie z superwizji, m.in. u Kirsty Gillings, Susan Simpson, Davida Edwardsa z TS, z treningu portlandzkiego z ACT.
Kocham i specjalizuję się w Terapii Schematu (TS) oraz w Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT). Bliski jest mi nurt oparty na samowspółczuciu (self-compassion), dialog motywacyjny, a także psychologia pozytywna.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB), European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), International Society of Schema Therapy (ISST) oraz Association for Contextual Behavioral Science (ACBS).

Specjalizuję się w leczeniu zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń odżywiania oraz zaburzeń osobowości. Współpracuję ze specjalistami. Dysponuję dużym doświadczeniem z zakresu pracy klinicznej i psychoterapii. Obecnie skupiam się na prowadzeniu psychoterapii indywidualnej, a także grup rozwojowych. Dwa lata prowadziłam terapię grupową na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym. Od wielu lat prowadzę zajęcia na studiach podyplomowych Uniwersytetu SWPS – Psychologia Pozytywna w różnych miastach w Polsce.

W pracy zawodowej wartości, którymi kieruję się to: szacunek, motywacja wewnętrzna, poczucie wolności, partnerskie podejście, autentyczność, zaangażowanie i wrażliwość. Lubię patrzeć na świat wielowymiarowo i z wielu perspektyw.